More Articles...

  1. ผลสอบโปร 24-25 ธันวาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟ ไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก
  2. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟ ไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก
  3. Accepting application for a senior professional Golf 2562
  4. รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำปี 2562
  5. การแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโส รายการ “เฟรนด์ ออฟ สุทิน ซีเนียร์ แชมป์เปี้ยนชิพ”
  6. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ "Friends of Suthin Senior Championship"
  7. ผลสอบโปร 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี้ กอล์ฟ คลับ
  8. สมาคมกีฬากอล์ฟฯ ประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำปี 2561
  9. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟ ไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ
  10. การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย