More Articles...

  1. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำเดือนเมษายน 2563
  2. Announce Accepting application for a senior professional Golf Thai senior SPGA Annual April 2020
  3. สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
  4. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ “THAI SPGA CHALLENGE 2020” ระหว่างวันที่ 26–27 มีนาคม 2563
  5. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ “ARTITAYA SENIOR CHAMPIONSHIP 2020” ระหว่างวันที่ 13–15 พฤษภาคม 2563
  6. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ TOYOTA & Senior PGA Thailand Championship 2020 วันที่ 20-21 ส.ค. 2563
  7. ผลสอบโปร วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี้ กอล์ฟ คลับ องครักษ์ นครนายก
  8. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟ ไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก วันที่ 20–21 กุมภาพันธ์ 2563
  9. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำปี 2563
  10. Thai senior SPGA open to public membership Annual 2563