More Articles...

  1. สมาคมฯ โดยท่านนายกสุทิน ดรุณโยธิน ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้เยียวยาและช่วยเหลือนักกอล์ฟอาชีพอาวุโส
  2. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เรื่อง ขอยกเลิกรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท.
  3. สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ขอแจ้งประกาศเลื่อนวันจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพฯ เนื่องด้วยสถานการณ์ไข้หวัดไวรัสโควิด-19
  4. สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ขอยกเลิกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ไข้หวัดไวรัสโควิด-19
  5. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟอาชีพ ณ สนามกอล์ฟ ไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก วันที่ 23-24 เมษายน 2563
  6. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำเดือนเมษายน 2563
  7. Announce Accepting application for a senior professional Golf Thai senior SPGA Annual April 2020
  8. สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
  9. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ “THAI SPGA CHALLENGE 2020” ระหว่างวันที่ 26–27 มีนาคม 2563
  10. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ “ARTITAYA SENIOR CHAMPIONSHIP 2020” ระหว่างวันที่ 13–15 พฤษภาคม 2563