More Articles...

  1. เลื่อนการสอบโปรบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. และการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโส รายการ "SUPER-GRAND SENIOR CHAMPIONSHIP 2020" เป็นวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563
  2. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ "SUPER-GRAND Senior Championship 2020" ระหว่างวันที่ 15–16 ตุลาคม 2563
  3. ผลการแข่งขันและรูปภาพพิธีปิดการแข่งขันTOYOTA & SENIOR PGA THAILAND CHAMPIONSHIP 2020
  4. ภาพสถานที่การแข่งขัน TOYOTA & Senior PGA Thailand Championship 2020
  5. รายฃื่ออผู้เข้าแข่งขัน TOYOTA SENIOR PGA CHAMPIONSHIPS 2020
  6. ภาพงานแถลงข่าว รายการ TOYOTA&Senior PGA Thailand Championship 2020
  7. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำเดือนตุลาคม 2563
  8. ANNOUNCE ACCEPTING APPLICATION FOR A SENIOR PROFESSIONAL GOLF THAI SENIOR SPGA ANNUAL OCTOBER 2020
  9. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟสนามกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟ ไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2563
  10. ขอเชิญร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโส รายการ TOYOTA & Senior PGA Thailand Championship 2020" วันที่ 15 สิงหาคม 2563