More Articles...

  1. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟสนามกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563
  2. สมาคมฯ โดยท่านนายกสุทิน ดรุณโยธิน ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้เยียวยาและช่วยเหลือนักกอล์ฟอาชีพอาวุโส
  3. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เรื่อง ขอยกเลิกรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท.
  4. สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ขอแจ้งประกาศเลื่อนวันจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพฯ เนื่องด้วยสถานการณ์ไข้หวัดไวรัสโควิด-19
  5. สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ขอยกเลิกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ไข้หวัดไวรัสโควิด-19
  6. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟอาชีพ ณ สนามกอล์ฟ ไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก วันที่ 23-24 เมษายน 2563
  7. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำเดือนเมษายน 2563
  8. Announce Accepting application for a senior professional Golf Thai senior SPGA Annual April 2020
  9. สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
  10. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ “THAI SPGA CHALLENGE 2020” ระหว่างวันที่ 26–27 มีนาคม 2563