More Articles...

  1. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟสนามกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟ ไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2563
  2. ขอเชิญร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโส รายการ TOYOTA & Senior PGA Thailand Championship 2020" วันที่ 15 สิงหาคม 2563
  3. ผลสอบโปร วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี้ กอล์ฟ คลับ องครักษ์ นครนายก
  4. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำเดือนสิงหาคม 2563
  5. Announce Accepting application for a senior professional Golf Thai senior SPGA Annual August 2020
  6. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟสนามกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563
  7. ผลสอบโปร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี้ กอล์ฟ คลับ องครักษ์ นครนายก
  8. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำเดือนมิถุนายน 2563
  9. Announce Accepting application for a senior professional Golf Thai senior SPGA Annual June 2020
  10. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟสนามกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563