More Articles...

  1. ขอเชิญร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโส รายการ TOYOTA & Senior PGA Thailand Championship 2020" วันที่ 15 สิงหาคม 2563
  2. ผลสอบโปร วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี้ กอล์ฟ คลับ องครักษ์ นครนายก
  3. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำเดือนสิงหาคม 2563
  4. Announce Accepting application for a senior professional Golf Thai senior SPGA Annual August 2020
  5. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟสนามกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563
  6. ผลสอบโปร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี้ กอล์ฟ คลับ องครักษ์ นครนายก
  7. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำเดือนมิถุนายน 2563
  8. Announce Accepting application for a senior professional Golf Thai senior SPGA Annual June 2020
  9. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟสนามกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563
  10. สมาคมฯ โดยท่านนายกสุทิน ดรุณโยธิน ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้เยียวยาและช่วยเหลือนักกอล์ฟอาชีพอาวุโส