More Articles...

  1. ผลการแข่งขัน SENION & GRAND PGA Chamionship 2020 (15-16 Dec 2020)
  2. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ "Thai Senior PGA Development#1"
  3. ผลสอบโปร วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกอล์ฟอาทิตยา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อ.องครักษ์ จ.นครนายก
  4. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ "SENIOR & GRAND PGA Championship 2020"
  5. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟอาทิตยา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อ.องครักษ์ จ.นครนายก วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563
  6. ANNOUNCE ACCEPTING APPLICATION FOR A SENIOR PROFESSIONAL GOLF THAI SENIOR SPGA ANNUAL NOVEMBER 2020
  7. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  8. เลื่อนการสอบโปรบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. และการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโส รายการ "SUPER-GRAND SENIOR CHAMPIONSHIP 2020" เป็นวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563
  9. เลื่อนการสอบโปรบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. และการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโส รายการ "SUPER-GRAND SENIOR CHAMPIONSHIP 2020" เป็นวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563
  10. ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ "SUPER-GRAND Senior Championship 2020" ระหว่างวันที่ 15–16 ตุลาคม 2563