สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย

ท่านนายกสุทิน ดรุณโยธิน ได้สนับสนุนเงินรางวัล

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ GRAND SENIOR TOUR

"NSDF-THAI SENIOR ARTITAYA OPEN"

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 50,000 บาท ค่าสมัคร 1,000 บาท ให้แก่นักกอล์ฟประเภท Grand Senior ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ให้ได้มีกิจกรรมร่วมกันและพบปะสังสรรค์กัน ณ สนามอาทิตยา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สมัครได้ที่ โปรปรัศน์ 081-4935050,หรือ คุณเพ็ญ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 081-7526817

 832365