ผลคะแนน Senior Day 2

%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99_Senior_Day_2

ผลคะแนน Super Day 2

%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99_Super_Day_2