สอบคัดเลือกโปรซีเนียร์ สมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สนาม PRIME GOLF C.C.

senior pro exam dec2017